Współtwórcy

Karol Tomasz Borkowski - radca prawny. Współtwórca bloga.

Już w trakcie studiów zdobywał doświadczenie w białostockich kancelariach, specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych.  Odbył roczny program wymiany studentów „MOST” na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku, w toku których brał udział w szkoleniach w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i upadłościowego. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku  z powodzeniem składając egzamin zawodowy i uzyskując tytuł Radcy Prawnego. 
Doświadczenie i wiedzę zdobywał w kancelariach, wykonując czynności z zakresu obsługi prawnej klientów indywidualnych, jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Na co dzień interesują go sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem spraw korporacyjnych oraz odszkodowawczych.

Do przedmiotu jego zainteresowań należy opracowywanie strategii negocjacyjnych w tym rozwiązywanie sporów dzięki instrumentom prawniczym, obecnie jego kolejnym celem jest uzyskanie certyfikatu Mediatora Sądowego.Planował i przeprowadzał procesy rejestracji fundacji i stowarzyszeń, których to specyfikę przekazuje czytelnikom na blogu.

Biegle włada językiem angielskim, a także niemieckim. Jego Pasją obok literatury i historii, jest podróżowanie.

Motto:
Właściwe stosunki z ludźmi to: gorliwość, ciekawość życia, uczenie się od każdego, kto coś wie i umie.
– Leopold Schefer