Zasady wynagradzania

Kancelaria zapewnia elastyczne formy rozliczeń dostosowane do potrzeb klienta:

RYCZAŁTOWE

stała kwota miesięczna, niezależna od nakładu pracy Kancelarii, zwykle stosowane przy stałej obsłudze przedsiębiorców

RYCZAŁTOWE

zwykle stosowane przy stałej obsłudze przedsiębiorców

GODZINOWE

uzależnione od nakładu pracy Kancelarii - ilości godzin pracy prawnika nad danym zleceniem, zwykle stosowane przy pilnych, jednorazowych zleceniach

GODZINOWE

zwykle stosowane przy pilnych, jednorazowych zleceniach

OGÓLNE

kwota niezależna od nakładu pracy Kancelarii, zwykle stosowane przy prowadzeniu pojedynczych zleceń, których czas wykonania trudno z góry określić

OGÓLNE

zwykle stosowane przy prowadzeniu pojedynczych zleceń, których czas wykonania trudno z góry określić

ZA SUKCES

Forma rozliczeń stosowana łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym. Kwotę wynagrodzenia określana jest procentowo i uzależniana od zasądzonej przez sąd na rzecz klienta kwoty.

Wynagrodzenie za sukces (success fee)

Kwotę wynagrodzenia określana jest procentowo i uzależniana od zasądzonej przez sąd na rzecz klienta kwoty.